Tractaments

Com a empresa especialitzada en lluita integrada, realitzem diferents tipus de tractaments, en funció de les plagues i arbres a tractar.

Canó atomitzador i/o polvoritzador

Disposem de maquinària d’última generació, amb canons micro-difusors amb potència suficient per arribar fins alçades superiors als 30 metres. Tots els vehicles van equipats amb equip polvoritzador de 100 Atm. i mànegues de fins a 200 metres, per poder arribar a qualsevol indret.

Cistelles elevadores per tractar palmeres

Disposem de cistelles elevadores, equipades amb equips polvoritzadors per tal de realitzar tractaments a les palmeres. La metodologia de tractament consisteix en inundar la valona de la palmera d’algun producte autoritzat, mitjançant un sistema de dutxa a baixa pressió que permet una millor precisió a l’hora de repartir el producte. A més a més, aquest sistema permet realitzar una inspecció acorada de l’ull cada vegada que es duu a terme el tractament. Actualment realitzem el control fitosanitari a més de 2.000 exemplars de palmeres arreu de Catalunya.

Endoteràpia

Consisteix en realitzar microinjeccions al tronc de l’arbre, a fi que aquest assimili el producte i el reparteixi per tot el seu sistema vascular. D’aquesta manera s’aconsegueix que la persistència del producte sigui major, i s’evita l’afectació a la fauna auxiliar que resideixi a l’arbre i que no l’ataqui.

Lluita biològica

L’objectiu principal de la lluita biològica consisteix en establir un equilibri en l’ecosistema, de tal manera que la plaga objectiu resti controlada pels seus enemics naturals (ja siguin depredadors com parasitòides) i que aquesta no ocasioni problemes sobre la vegetació afectada.

Per tal de dur a terme la lluita biològica s’ha de tindre en compte diversos factors, entre ells, el nivell de plaga present en l’entorn, les condicions d’alliberació, els factors ambientals i els factors biològics dels propis insectes. Tots aquests, seran els que condicionaran l’èxit del control biològic sobre la plaga objectiu.

Després de realitzar una sèrie de mostrejos, s’han de  determinar els enemics naturals de cada plaga i realitzar el seu alliberament. Es repartiran els individus dintre de capsetes obertes amb el logotip de l’empresa, i es penjaran a les branques de la vegetació afectada, vigilant sempre no estar massa exposades a possibles derives.

Monitoratge i/o captura massiva

  • Monitoratge: Consisteix en la col·locació de trampes que ens servirà per determinar el el nivell de cada plaga i ens permetrà ajustar els tractaments a la quantitat de plaga existent. També ens pot aportar dades estadístiques sobre cada plaga.
  • Captura massiva: Consisteix en la col·locació a gran nombre de trampes per tal de realitzar una captura suficient per tal de rebaixar el nivell d’alguna plaga existent.

En tots dos casos, és molt important fer un seguiment de les captures al llarg de tota la campanya i proposar possibles actuacions complementàries que ajudin a assegurar un control òptim de la plaga en base a llindars de tractament.

Oferim el millor servei respectant al màxim el medi ambient.

C/ Font de l'Avellaner, 1
08720 Vilafranca del Penedès

Dilluns a divendres
09:00 a 18:00h

93 817 16 47

+34 695 579 912